+7 (978)
707-22-93
Skype: transcript1
+7 (978)
982-82-77
ICQ: 432049356

Наші послуги

Бюро перекладів "Транскрипт" надає послуги професійного перекладу текстів практично будь-якої тематики з/на основні мови світу:

  • Тексти загального|спільного| призначення та стандартні документи
  • Технічні описи, документації та специфікації
  • Медичні тексти та документація
  • Тексти комерційного призначення, рекламні буклети й описи
  • Електронні презентації
  • Договори, інструкції, акти та бізнес-плани
  • Наукові статті, дослідження
  • Веб-сайти

Бюро перекладів "Транскрипт» спеціалізується та має великий досвід на перекладі текстів великих обсягів зі збереженням єдиної   термінології, а також єдиного стилю перекладу, що є надзвичайно важливим у подальшому використанні перекладеного матеріалу в роботі. Завдяки наявності професійних і досвідчених штатних, а також широкої мережі ретельно відібраних і перевірених позаштатних перекладачів, кожен з яких спеціалізується на невеликому спектрі взаємопов'язаних тематик письмового перекладу, оперує   спеціалізованою термінологією, ми можемо забезпечити якісний і коректний переклад матеріалів з будь-якої вище переліченої тематики.

Засвідчення перекладу

Письмовий переклад може бути засвідчений нотаріально або печаткою бюро перекладів. Нотаріальне засвідчення перекладу документа потрібно (вимагається), як правило, для (під час) його надання в офіційні органи держав, а також для його подальшої легалізації (проставляння штампу «апостиль») та відправлення до країни призначення. Нотаріальне засвідчення перекладу (НЗП) Нотаріус засвідчує достовірність підпису перекладача, який зробив переклад. Під перекладом документа (тексту) ставиться підпис перекладача. Переклад, зроблений   на окремому аркуші, прикріпляється до справжнього (оригінального) документа, прошнуровується та скріплюється підписом нотаріуса та печаткою. Засвідчення печаткою бюро перекладів Після виконання перекладу проводиться завірення даного перекладу печаткою бюро перекладів і штампом з підписом перекладача, який робив цей переклад. Печатка за вимогою замовника ставиться на кожній сторінці перекладу або тільки на останній. Штамп зазвичай ставиться на останній сторінці. Можливе скріплення перекладу з копією документа, який потрібно було перекласти.   Переклад стандартних документів

До переліку наших послуг належить переклад|переведення| стандартних документів. Стандартними документами вважають: паспорт|свідоцтва|свідчення|, довідки тощо.

Переклад текстів веб-сайтів

Бюро перекладів має досвід у процедурі перекладу текстів веб-сайтів з російської/української мов на іноземні мови, а також з іноземних мов на російську/українську мови. Переклад тексту веб-сайту є одним із різновидів письмового перекладу, що має, проте, свої особливості, які необхідно знати та враховувати. Наприклад, інформація з екрану сприймається гірше, ніж з аркуша паперу, тому текст веб-сайту повинен   бути написаний просто, доступно й однозначно, і ми враховуємо таку специфіку електронного носія інформації при перекладі. Крім того, до стилю викладу текстів веб-сайту пред'являються (ставляться) набагато вищі вимоги, ніж до багатьох інших текстів. Саме тому, при перекладі ми завжди чітко дотримуємося стилю оригінального тексту, розуміючи, що стиль тексту продиктований налаштованістю на специфічну аудиторію, необхідну замовникові. Як правило, переклад тексту веб-сайту іноземною мовою здійснюється носієм мови, тобто людиною, для якої мова перекладу є рідною або професійним перекладачем, який має досвід у перекладі тієї або іншої тематики, що дозволяє досягти повної стилістичної грамотності перекладеного тексту.   Легалізація та витребування

Спеціалісти нашого Бюро перекладів|переведень| сприятимуть легалізації документів шляхом (за допомогою) проставлення апостилю|, консульській легалізації, витребуванню (отриманню|здобуттю| повторно) свідоцтв|свідчень| реєстрації актів цивільного стану|достатку|, що були видані на території України, Росії, Казахстану, Білорусі й інших країн СНД.   Апостиль

  Апостиль - це спеціальний штамп, який проставляється на офіційних документах країн - учасниць Гаагської конвенції та не вимагає подальшого засвідчення. Апостиль засвідчує достовірність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, і в належному випадку - достовірність печатки або штампу, яким скріплено цей документ. У разі необхідності, ми можемо виконати нотаріально засвідчений переклад апостилю мовою тієї країни, в яку надаються документи.   Консульська легалізація

Консульська легалізація полягає у встановленні та засвідченні достовірності підписів на документах й актах і відповідності їх законам держави перебування (мається на увазі - країна перебування консула). Документи, видані в Україні та призначені для використання на території іншої країни, підлягають легалізації в Міністерстві Юстиції (Обласному РАЦСі) і Міністерстві закордонних справ, після чого вони засвідчуються в Представництві Консульства (Посольства) тієї країни, для якої вони легалізувалися.   Витребування документів (Україна, Росія та інші країни СНД)

 

Витребування – отримання повторних документів, заміна документів старого зразка на нові. Ця процедура нерозривно пов'язана з легалізацією й апостилюванням, оскільки легалізуються (апостилюються) оригінали документів тільки нового зразка.

Просто отправьте вашу задачу нам:
tsoffice@ukr.net
Круглосуточно